Devotional – 8 mai

Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „PÂNĂ CÂND, STĂPÂNE, TU, CARE EŞTI SFÂNT ŞI ADEVĂRAT, ZĂBOVEŞTI SĂ JUDECI ŞI SĂ...

Continue reading